e-PŁATNOŚCI    
Strona główna Dodaj do Ulubionych Napisz do autora
 
   
Polecane serwisy Forum Archiwum  
 
 
Sklepy internetowe Aukcje internetowe FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania eBay Bezpieczeństwo Wirtualne płatności Karty wirtualne
 
   
Archiwum - mBank vs Inteligo  
 

Prezentowane informacje: stan na dzień 15.01.2003

Podstawowe dane Konta Usługi i opłaty Karty Zakupy w sieci Bezpieczeństwo Podsumowanie
  mBank Inteligo
O P E R A C J E   N A   R A C H U N K A C H
Dowolne przelewy + +
Zlecenia przelewów z datą przyszłą + +
Ustanowienie płatności / przelewu zdefiniowanego + +
Maksymalna liczba ustanowionych płatności / przelewów zdefiniowanych 50 dowolna
Zlecenia stałe + +
Maksymalna liczba zdefiniowanych zleceń stałych dowolna dowolna
Polecenie zapłaty +
miesięczna opłata za korzystanie z PZ wynosi 1 PLN
+
realizacja polecenia zapłaty jest bezpłatna
EmailMoney - +
Realizowanie przelewów zagranicznych SWIFT - -
Przyjmowanie przychodzących przelewów zagranicznych SWIFT +/-
Oficjalnie nie ma takiej możliwości, ale.....
Polecam lekturę forum mBanku
+
Kod SWIFT banku to: BPKOPLPW
opłata za wpływ środków za pośrednictwem systemu SWIFT: 11,99 PLN
Czeki - -
Dozwolony debet
tak, ale....
jedynie w przypadku konta mBiznes
(w kwocie do 2.000 zł)
brak
Kredyt - kredyt o maksymalnej wysokości 30.000 PLN,
- warunkiem otrzymania jest posiadanie eKonta od co najmniej 6 miesięcy, możność udokumentowania stałego źródła dochodów i inne,
- udzielany na 12 miesięcy, z automatycznym przedłużeniem na kolejny rok (pod warunkiem prawidłowej spłaty kredytu),
- kredyt o zmiennej stopie procentowej, oprocentowanie zależy od długości trwania kredytu,
- preferencyjne oprocentowanie dla posiadaczy karty Visa Gold
brak
Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu
mLokata, czas trwania od 1 do 10 lat
- minimalna kwota lokaty - 1000 zł,
- możliwość wypłaty części kapitału bez kar i utraty odsetek po 3 miesiącach trwania lokaty,
- odsetki naliczane co trzy miesiące i przekazywane na rachunek eKonto lub eMax,
- oprocentowanie uzależnione od wysokości środków utrzymywanych na lokacie
czas trwania: 6, 9, 12 miesięcy
- minimalna kwota lokaty - 5000 zł,
- odsetki naliczone codziennie, kapitalizacja kwartalna,
- możliwość dokonywania wypłat z lokaty (do wysokości minimalnego salda lokaty),
- możliwość wypłaty skapitalizowanych odsetek
Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu
eMax Lokata, czas trwania: 2, 3, 6 lub 9 miesięcy
- minimalna kwota lokaty - 500 zł,
- naliczanie odsetek następuje po upływie okresu lokaty,
- może być automatycznie odnowiona na kolejny okres
czas trwania: 1, 2, 3 miesięce
- minimalna kwota lokaty - 1500 zł,
- odsetki naliczone codziennie, kapitalizacja na koniec okresu lokaty,
- możliwość wypłaty nieskapitalizowanych odsetek w trakcie trwania lokaty
Dostęp do funduszy inwestycyjnych
Supermarket Funduszy Inwestycyjnych
- możliwość zakupu jednostek ponad 20 funduszy inwestycyjnych,
- przejrzyste i pełne informacje dotyczące inwestowania w FI,
- pełne informacje o funduszach, w tym historyczne wartości jednostek,
- zaawansowane narzędzia zarządzania funduszami,
- brak opłat za zakup i sprzedaż jednostek uczestnictwa FI (internet)
brak
Kredyt / pożyczka hipoteczna
mPlan / mPlan Walutowy
Rozwiązanie kredytowe powiązane z eKONTEM obejmujące dwa produkty bankowe: kredyt hipoteczny (na cel mieszkaniowy) i pożyczkę hipoteczną (na dowolny cel). Ich konstrukcja oparta jest na zabezpieczeniu hipotecznym (kwoty powyżej 30.000 zł). Korzystając z mPLANU codziennie zmniejszasz kwotę kredytu dzięki środkom bilansującym.
brak

  mBank Inteligo
S P O S O B Y   R E A L I Z A C J I   O P E R A C J I   N A   K O N T A C H   I   O P Ł A T Y
  Internet Telefon
(konsultant)
Telefon
(serwis
automatyczny)
WAP Internet Telefon
(konsultant)
Telefon
(serwis automatyczny)
WAP
Dowolne przelewy wewnętrzne w ramach banku +
bezpłatnie
+
4 PLN
- - +
bezpłatnie
+
0,99 PLN
- -
Dowolne przelewy do innych banków +
bezpłatnie
+
4 PLN
- - +
0,99 PLN
+
2,99 PLN
- -
Przelew do ZUS +
1 PLN
mBiznes: bezpłatnie
+
4 PLN
- - +
2,99 PLN
+
3,99 PLN
- -
Ustanowienie płatności / przelewu zdefiniowanego +
bezpłatnie
+
2 PLN
- - +
bezpłatnie
+
0,99 PLN
- -
Zmiana w płatności / przelewie zdefiniowanym +
bezpłatnie
+
2 PLN
- - +
bezpłatnie
+
0,99 PLN
- -
Realizacja płatności / przelewu zdefiniowanego w ramach banku +
bezpłatnie
+
2 PLN
+
bezpłatnie
+
bezpłatnie
+
bezpłatnie
+
0,99 PLN
+
bezpłatnie
+
bezpłatnie
Realizacja płatności / przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku +
bezpłatnie
+
2 PLN
+
bezpłatnie
+
bezpłatnie
+
0,99 PLN
+
1,99 PLN
+
0,99 PLN
+
0,99 PLN
Ustanowienie zlecenia stałego +
bezpłatnie
+
4 PLN
- - +
bezpłatnie
+
0,99 PLN
- -
Zmiana zlecenia stałego +
bezpłatnie
+
2 PLN
- - - +
bezpłatnie
- -
Realizacja zlecenia stałego w ramach banku automatycznie
bezpłatnie
automatycznie
bezpłatnie
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku automatycznie
bezpłatnie
automatycznie
0,99 PLN
EmailMoney brak możliwości realizowania przelewów przy użyciu poczty elektronicznej +
bezpłatnie
- - +
bezpłatnie
Polecenie zapłaty - jednorazowe odwołanie przelewu środków +
0,50 PLN
+
0,50 PLN
- - - +
bezpłatnie
- -
Wpłaty gotówkowe w oddziałach banku brak oddziałów darmowe wpłaty na konto Inteligo w dowolnej placówce banku PKO BP
Inne - bezpłatne przelewy pomiędzy kontem Inteligo, a innymi rachunkami w PKO BP

  mBank Inteligo
W Y B R A N E   U S Ł U G I   D O D A T K O W E   I   O P Ł A T Y
Miesięczny wyciąg transkcji wykonanych na rachunkach listownie - 5 PLN miesięcznie na konto e-mail - bezpłatnie
listownie - 5,99 PLN miesięcznie
faxem - 5,99 PLN miesięcznie
Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji możliwość wydrukowania potwierdzenia każdej transakcji (internet)
można skorzystać z programu mBankTXT
listownie - 5 PLN za każdą operację
możliwość wydrukowania pliku pdf z danymi o każdej transakcji (internet)
listownie - 5,99 PLN za każdą operację
faxem - 5,99 PLN za każdą operację
Odsetki karne za niedozwolony debet 22% w wysokości aktualnych odsetek ustawowych (od 25.07.2002 wynoszą 16%)
Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci pisemnie - 15 PLN za każdą operację pisemnie - 5,99 PLN za każdą operację
Podstawowe dane Konta Usługi i opłaty Karty Zakupy w sieci Bezpieczeństwo Podsumowanie

Do góry          

Autor e-Płatności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie.
Wszelkie symbole i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Zostały zamieszczone w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.