e-PŁATNOŚCI    
Strona główna Dodaj do Ulubionych Napisz do autora
 
   
Polecane serwisy Forum Archiwum  
 
 
Sklepy internetowe Aukcje internetowe FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania eBay Bezpieczeństwo Wirtualne płatności Karty wirtualne
 
   
Archiwum - mBank vs Inteligo  
 

Prezentowane informacje: stan na dzień 15.01.2003

Podstawowe dane Konta Usługi i opłaty Karty Zakupy w sieci Bezpieczeństwo Podsumowanie
  mBank Inteligo
R O D Z A J E   O F E R O W A N Y C H   K O N T   I   L O K A T
Konto indywidualne W ramach konta w mBanku możliwe jest utworzenie:
- rachunku oszczędnościowy na żądanie eMax,
- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto.
Na koncie można utworzyć maksymalnie 4 rachunki w tym jedno eKonto.
eMAX jest rachunkiem oszczędnościowym, lepiej oprocentowany niż eKonto. Można z niego wykonać przelew tylko na jeden zdefiniowany rachunek (najczęściej eKonto). Natomiast eKonto jest typowo rozliczeniowym kontem, z którego można zlecić przelew na dowolny rachunek (w tym na pięćdziesiąt wcześniej zdefiniowanych).
Na koncie można tworzyć dowolną ilość rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Konto wspólne - współwłaścielami konta mogą być 2 osoby,
- współwłaściciele konta mają identyczne uprawnienia w posługiwaniu się rachunkiem,
- można posiadać kilka kont wspólnych.
- posiadaczami konta mogą być 2 lub 3 osoby,
- każdy ma te same prawa dysponowania zgromadzonymi pieniędzmi,
- wszyscy posiadacze otrzymują kartę Visa Electron,
- można posiadać kilka kont wspólnych
Na koncie można tworzyć dowolną ilość rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Konto firmowe Konto mBiznes dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz dla spółek cywilnych, której wspólnicy to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:
- bezpłatne prowadzenie, karta VISA Bussines Electron - 3,50 PLN miesięcznie,
- możliwość uzyskania limitu debetowego w wysokości 1500 PLN,
- bezpłatne przelewy do ZUS przez WWW.
W ramach konta mBiznes możliwe jest posiadanie rachunku oszczędnościowego mBiznes Max.
Konto dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz dla spółek cywilnych, której wspólnicy to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Na koncie można tworzyć dowolną ilość rachunków bieżących.
- prowadzenie - 3,99 PLN miesięcznie, darmowa karta VISA Electron do rachunku głównego,
- płatne przelewy do ZUS (przez WWW - 2,99 PLN, przez Infolinię - 3,99 PLN).
Konto dla osoby niepełnoletniej
dla osób powyżej 13 roku życia
Rachunek izzyKonto zakładany w izzyBanku prowadzony jest przez mBank. Potrzebna jest pisemna zgoda ustawowego opiekuna małoletniego.
dla osób powyżej 13 roku życia
Potrzebna jest pisemna zgoda ustawowego opiekuna małoletniego.
Konto dla nierezydenta Warunkiem otwarcia konta przez obcokrajowca legitymującego się kartą stałego lub czasowego pobytu w Polsce jest doręczenie m.in. kserokopii dokumentu potwierdzającego status klienta, ewentualnie oświadczenie o zamiarze stałego pobytu w Polsce. Warunkiem otwarcia konta przez obcokrajowca legitymującego się kartą stałego lub czasowego pobytu w Polsce jest złożenie pisemnego oświadczenia o statusie wizowym.
Konto walutowe brak brak
O P R O C E N T O W A N I E   R A C H U N K Ó W
Aktualne oprocentowanie rachunków eKonto - 5,00%
(oprocentowanie efektywne* - 5,12%)
eMax - 6,00%
(oprocentowanie efektywne* - 6,17%)
4,80% - środki do 3.999, 99 PLN
(oprocentowanie efektywne* - 4,90%)

5,47% - środki w przedziale od 4.000,00 PLN do 49.999,99 PLN (oprocentowanie efektywne* - 5,60%)
6,05% - środki powyżej 50.000,00 PLN
(oprocentowanie efektywne* - 6,22%)
* - od 1 marca oprocentowanie efektywne podawane przez banki przestało być efektywne. Nie uwzględnia bowiem wpływu podatku od dochodów z lokat bankowych (odsetek), który wynosi 20%.
Minimalnego saldo na rachunku do naliczania odsetek brak brak
Sposób naliczania odsetek codziennie od salda środków na rachunku na zakończenie danego dnia codziennie od salda środków na rachunku na zakończenie danego dnia
Kapitalizacja odsetek co miesiąc, na koniec każdego miesiąca co miesiąc, licząc od daty otwarcia rachunku
Historia zmian oprocentowania nominalnego
Data zmianyeKontoeMax
26 XI 2000*15,50%16,50%
1 VIII 200114,00%14,00%
1 IX 200113,20%13,35%
1 XI 200111,45%11,60%
1 II 20028,25%8,65%
1 VI 20027,00%7,65%
1 VII 20026,75%7,40%
1 IX 20026,25%6,90%
16 X 20025,50%6,40%
6 I 20035,00%6,00%
* - początek działalności banku
Data zmianyKonto Inteligo
Początek V 2001*16,50%
8 VIII 2001 14,23%
1 IX 200113,35%
3 XI 200111,57%
5 XII 200110,03%
15 II 20027,50%
7 VI 20027,07%
1 VII 20026,50%
6 IX 20026,035%
4 X 20025,4612%
17 XII 20024,80%**
* - początek działalności banku
** - środki do 3.999, 99 PLN są oprocentowane - 4,80%
środki w przedziale od 4.000,00 PLN do 49.999,99 PLN - 5,47%, środki powyżej 50.000,00 PLN - 6,05%
P O D S T A W O W E   O P Ł A T Y,   O G R A N I C Z E N I A,   I   K S I Ę G O W A N I E   O P E R A C J I
Opłata za otwarcie rachunku brak brak
Opłata za prowadzenie rachunku brak brak lub 4,99 PLN w przypadku średniego miesięcznego salda poniżej 100 PLN
Wymagane comiesięczne wpływy brak brak
Księgowanie transakcji
z datą operacji
W przypadku opóźnień w napływaniu danych o transakcji (np. płatności kartą), mBank księguje ją ze wsteczną datą.
z datą księgowania
W przypadku opóźnień w napływaniu danych o transakcji (np. płatności kartą), mBank księguje ją z datą bieżącą. To korzystniejsze rozwiązanie dla klienta. Inteligo nalicza odsetki od środków, które już wydaliśmy (czasami nawet kilka tygodni wcześniej).
Sesje wychodzące ELIXIR'u dni robocze o godzinie:
05:55 - I sesja KIR
09:55 - II sesja KIR
13:25 - III sesja KIR
16:55 - IV sesja KIR (wyłącznie przelewy do ZUS)
dni robocze o godzinie:
8:00 - I sesja KIR
12:00 - II sesja KIR
15:00 - III sesja KIR
Sesje przychodzące ELIXIR'u dni robocze o godzinie:
12:00 - I sesja KIR
15:00 - II sesja KIR
19:00 - III sesja KIR
dni robocze o godzinie:
11:30 - I sesja KIR
15:30 - II sesja KIR
17:30 - III sesja KIR
Dostępność
przez całą dobę
ok. 23,5 godziny na dobę
Po godzinie 0:00 w Inteligo następuje 30-minutowy (czasami nawet 60-minutowy) okres przetwarzania operacji z dnia poprzedniego. W istotny sposób ogranicza to dostępność do konta i usług banku - szczególnie realizacji wszelkich płatności. Mogą wystąpić również problemy z obsługą kart Inteligo np. brak autoryzacji transakcji. W krańcowych sytuacjach kilka "nieudanych" prób autoryzacji skutkuje kilkukrotnym zablokowaniem kwoty transakcji na rachunku. Zaleca się niekorzystanie z konta i kart Inteligo między 0:00-0:30.
Z A K Ł A D A N I E   K O N T A
Sposoby założenia konta  - można zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (mLinia) pod numer 0 801 3mBank (0 801 362265) i skontaktować się z teleoperatorem. W ciągu kilku minut konto w mBanku będzie otwarte. Od tego momentu możliwe jest wpłacanie pieniędzy na rachunki,
 - wypełnić na stronie internetowej odpowiedni formularz,
 - wydrukować dwa egzemplarze umowy (znajdziesz go tutaj), wypełnić je i podpisać. Wraz z kserokopią odpowiednich stron dowodu tożsamości należy je wysłać do siedziby mBanku.
 - wypełnić na stronie internetowej odpowiedni formularz. To najprostszy i najszybszy sposób,
 - można zadzwonić pod numer 0 801 121 121 lub (22) 54 53 829
 - wysłać odpowiedni e-mail na adres: nowe.konto@inteligo.pl
 - osobiście spotkać się z przedstawicielem Inteligo i wypełnić wniosek
 - wypełnić papierowy wniosek (można go znaleźć tutaj) i wysłać do siedziby Inteligo.
Czas trwania procedury zakładania konta Procedura jest dość długa. Od momentu pierwszego kontaktu z mBankiem do pełnej aktywacji konta może minąć nawet kilka tygodni. Zdecydowanie za dużo wysyłania i odsyłania dokumentów (korespondencja idzie zwykłą pocztą).
Jeżeli chcesz założyć konto w mBanku najlepiej zrobić to przez telefon (operator mLinii). To bardzo skraca czas oczekiwania.
Inteligo lepiej rozwiązało problem zakładania nowych kont. Ale i bank ponosi przez to większe koszty.
Konto najlepiej założyć wypełniając na stronie banku odpowiedni formularz. W ciągu kilku dni komunikuje się z nami pracownik banku w celu potwierdzenia danych. Maksymalnie po 10 dniach w miejscu naszego zamieszkania zjawia się kurier z przesyłką startową. Po telefonie na infolinię, konto zostaje aktywowane. W moim przypadku proces otwierania konta trwał tylko 5 dni, ale nie wszyscy mają takie szczęście. Opóźnienia mogą sięgać nawet 2 tygodni. Sporo osób narzeka na niezbyt słownych kurierów.
Przesyłka startowa
brak
Po telefonicznym założeniu konta otrzymujemy listownie dwa egzemplarze umowy z mBankiem oraz regulamin świadczenia usług przez bank, itd. Po odesłaniu podpisanej umowy otrzymujemy jedną lub dwie karty Visa Electron (VE) plus PIN'y. Należy również zamówić listy haseł jednorazowych.
Przesyłka startowa to firmowy segregator, który zawiera przewodnik po koncie Inteligo, regulamin, kartę VE, jedną listę haseł jednorazowych oraz płytkę CD z prezentacją banku i potrzebnym oprogramowaniem (również uaktualnienia kluczy szyfrujących do Internet Explorera). Do tego tabela opłat i prowizji, druki przelewów i inne. Profesjonalne podejście do klienta !
Podstawowe dane Konta Usługi i opłaty Karty Zakupy w sieci Bezpieczeństwo Podsumowanie

Do góry          

Autor e-Płatności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie.
Wszelkie symbole i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Zostały zamieszczone w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.