e-PŁATNOŚCI    
Strona główna Dodaj do Ulubionych Napisz do autora
 
   
Polecane serwisy Forum Archiwum  
 
 
Sklepy internetowe Aukcje internetowe FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania eBay Bezpieczeństwo Wirtualne płatności Karty wirtualne
 
   
FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania  
 

SPIS TREŚCI:
1. Wartość celna przesyłki
2. "Prezent" od osoby fizycznej
3. Mniejsze ryzyko ocelenia
4. Zagraniczny VAT
5. Rodzaje kart płatniczych
6. Brak akceptacji karty
7. Kody CVV2 / CVC2
8. Polskie litery
9. Dodatkowa weryfikacja klienta
10. Koszty przesyłki
11. Transakcja bez naszej wiedzy
12. Najtańsze przelewy zagraniczne
13. Nie daj się oszukać
1. Co to jest wartość celna przesyłki ?
Wartość celna przesyłki obejmuje wartość zakupionego towaru, koszt przesyłki oraz koszt ewentualnego ubezpieczenia. Wartość celna jest podstawą naliczenia cła, które wynosi najczęściej kilka procent. Ale to nie jest nasze największe zmartwienie. Uzyskana kwota tj. wartość celna + cło stanowi podstawę do naliczenia VAT'u. To nie pomyłka... po naliczeniu cła, dolicza się podatek VAT - najczęściej 23%. W przypadku "luksusowych" towarów dodawana jest również akcyza - podstawę stanowi wartość przesyłki po ocleniu. To jeszcze nie wszystko. W przypadku kontaktu z Urzędem Celnym musimy pokryć pozostałe koszty np. przesyłki wymaganych dokumentów. Jak widać kontakt z urzędem należy do bardzo drogich przyjemności :-(((
W razie "wpadki " płacimy lub zrezygnujemy z zakupionego towaru. W drugim przypadku towar odsyłany jest do sklepu. Nie płacimy wtedy ani cła ani podatku VAT. Wartość zakupionego i zwróconego towaru możemy odzyskać. Tracimy jedynie opłacone koszty przesyłki do Polski.

Według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2002 roku przesyłki o wartości celnej przekraczającej równowartość 22 EURO (ok. 90 PLN) podlegają ocleniu. Do końca grudnia 2001 granicę stanowiło 70 EURO. W przypadku prezentów od osób fizycznych - ocleniu podlegają przesyłki o wartości przekraczającej 45 EURO (wcześniej 100 EURO).
Podstawa prawna: Podane limity wynikają m.in. z rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. (Tytuł VI i VII), ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, z późniejszymi zmianami) oraz polskiej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (art. 51, 52 i 81) - Dz. U. Nr 54, poz. 535.

Na szczęście podane kwoty to granice umowne. Większość przesyłek o wartości 22-70 EURO jest puszczana bez cła.....

Jeżeli chodzi o zakupy internetowe w krajach Unii Europejskiej, nie ma już problemów z cłem. 1 maja 2004 roku, w dniu wejścia Polski do UE, cła zostały zniesione. Natomiast podatek VAT pobierze od nas sklep internetowy. Jako członek UE nie jesteśmy z niego zwolnieni.

Do góry          

2. "Prezent" (ang. gift) od osoby fizycznej
Według ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (art. 52 i 81) z cła i podatku VAT zwolnione są towary umieszczone w przesyłce wysłanej przez osobę fizyczną poza Polską i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej w Polsce, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   1) ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe,
   2) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związkuz otrzymaniem przesyłki,
   3) przesyłki mają charakter okazjonalny.
Zwolnienia od cła i podatku stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.
Do góry          

3. Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo oclenia przesyłki ?
[ a ] Robiąc zakupy w sklepach internetowych poza Unią Europejską wybierajmy najtańszą formę przesyłki: pocztą zwykłą lub lotniczą (Airmail, Worldmail lub Standard International Shipping). Towary przesłane w inny sposób tzn. pocztą ekspresową lub przesyłką kurierską zostaną oclone na 99,99%. Do tego dojdzie 23% VAT.
Wysyłka pocztą lotniczą nie gwarantuje, że zakupione towary unikną cła. W znacznym stopniu maleje jednak prawdopodobieństwo "wpadki". W przypadku przesyłek lotniczych decyduje czysty przypadek. Dlatego im mniejsza przesyłka i jej wartość celna tym lepiej.

W przypadku, gdy kupujemy towary wyprodukowane na terenie UE (w sklepach na terenie UE), możemy bez oporów korzystać z poczty ekspresowej i firm kurierskich.

[ b ] Lepiej złożyć kilka mniejszych zamówień niż jedno duże. Koszty przesyłki będą większe, ale ryzyko wpadki na cle dużo mniejsze.

[ c ] Jeżeli chcemy kupić towar większej wartości, wykorzystajmy pośrednictwo polonijnych firm wysyłkowych (dotyczy szczególnie zakupów w amerykańskich sklepach internetowych).

[ d ] Korzystajmy ze sklepów, które zakupione towary przesyłają jako prezenty lub zaniżają ich wartość celną (wielkie dzięki dla ludu zamieszkującego pewien odległy kontynent !!!). W małych sklepach można o to poprosić.

[ e ] Jeżeli w USA mieszka nasz zaufany kolega / koleżanka / członek rodziny...
Rozwiązanie podobne do przedstawionego w punkcie [ c ]. Paczka ze sklepu wędruje do naszego znajomego w USA. On przesyła ją do nas polonijną firmą wysyłkową lub zwykłą pocztą USPS.

[ f ] Korzystajmy z usług osób, które zajmują się sprowadzaniem określonych towarów np. płyt CD / DVD. Cło i koszty przesyłki przestają być naszym problemem.... opłacamy jedynie prowizję importera. Radzę popytać na odpowiednich grupach dyskusyjnych.
Do góry          

4. Zagraniczny VAT lub inny podatek od sprzedaży, a klienci z Polski
[ USA ] W USA nie ma podatku VAT. W większości stanów występuje podatek od sprzedaży (Sales Tax), który wynosi od 6% do 9%. Przy wysyłce poza stan, w którym sklep ma siedzibę, podatek nie jest naliczany. Przykładowo mieszkaniec Nowego Jorku kupując w nowojorskim sklepie internetowym B&H zapłaci podatek od sprzedaży. Natomiast mieszkaniec Chicago kupując w tym samym sklepie podatku nie zapłaci. Podobnie mieszkańcy Polski.
Ceny towarów podane w amerykańskich sklepach internetowych są cenami netto (nie zawierają podatku).

[ Unia Europejska ] W poszczególnych krajach obowiązują różne stawki VAT (Value Added Tax). W Wielkiej Brytanii podatek wynosi 17,5%, w Niemczech 16%. Prawie we wszystkich sklepach VAT jest wliczony w cenę towarów. Od 1 maja 2004 roku, jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie jesteśmy zwolnieni z podatku VAT od zakupionych towarów. Dotychczas VAT był odliczany przy wysyłce towarów poza UE.
Ciekawy link: stawki podatku VAT na poszczególne towary w krajach Unii Europejskiej

DVDCrave - Przybliżona kwota w złotych, nie zawiera już podatku GST [ Australia ] W Australii obowiązuje podatek od sprzedaży o nazwie GST (Goods and Services Tax). Wynosi 10%. Ceny podane przez sklepy zawierają GST ("inc. GST"). Przy wysyłce towaru poza Australię obowiązują ceny netto (bez podatku). W większości sklepów podatek jest odliczany dopiero w trakcie finalizacji transakcji (np. Family Boxofflice). W przypadku EzyDVD po zarejestrowaniu się jako Polak i zalogowaniu do serwisu ceny nie zawierają GST. Ciekawe rozwiązanie zastosował DVDCrave. Poniżej ceny z podatkiem GST znajduje się przybliżona cena w polskich złotych (PLZ), która nie zawiera GST (zobacz rysunek po prawej).

Aby uzyskać cenę netto (bez podatku) z ceny brutto (z wliczonym podatkiem) - cenę brutto należy podzielić przez 1,XX (gdzie XX to wartość podatku wyrażona w procentach). I tak dla podatku 9%, cenę brutto dzielimy przez 1,09. Dla podatku 15%, cenę brutto dzielimy przez 1,15.

Do góry          

5. Karty płaskie, wypukłe, debetowe, charge i kredytowe - podstawowe różnice.
Większość Polaków źle rozumie pojęcie "karta kredytowa". Używamy go mając na myśli zwykłe karty debetowe (najczęściej płaskie Electrony lub Maestro). Prawda jest taka, że oba rodzaje kart mają się do siebie jak ciągnik rolniczy i samochód sportowy :-). Mały błąd w nazewnictwie, ale razi. Dlatego używajmy określenia "karta płatnicza".
Poniżej znajduję się krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów kart.
[ a ] Karty płaskie i wypukłe
Karty płaskie (Visa Electron i Maestro) - dane na karcie są nadrukowane (istnieją wyjątki). Cechą charakterystyczną jest wymóg autoryzacji każdej transakcji. Z kart płaskich można korzystać wyłącznie w bankomatach i elektronicznych terminalach sklepowych (POS). Wszystkie transakcje są dokonywane na podstawie danych zawartych na pasku magnetycznym karty. Wyjątkiem są m.in. karty Visa Electron Inteligo, Visa Electron Deutsche Bank i Visa Electron Invest Bank, które umożliwiają dokonywanie transakcji w internecie oraz drogą pocztową i telefoniczną, czyli bez fizycznej obecności karty.
Karty wypukłe (inaczej: tłoczone lub embosowane) - dane na karcie, czyli imię i nazwisko posiadacza, pełny numer oraz data ważności, są wytłoczone (wypukłe). Przedstawicielami tej grupy jest rodzina kart Visa Classic / Visa Gold, EuroCard / MasterCard, American Express, Dinners Club.
Karty wypukłe umożliwiają dokonywanie transakcji we wszystkich urządzeniach służących do przyjmowania płatności kartami m.in. w imprinterach (w Posce zwane żelazkami lub heblami). Wspomniane urządzenia odbijają dane karty na papierowym rachunku. Transakcje w imprinterach mają charakter offlinowy (bez autoryzacji). Karty wypukłe umożliwiają również dokonywanie transakcji bez ich fizycznej obecności (w internecie oraz drogą pocztową i telefoniczną).

[ b ] Karty debetowe, charge i kredytowe
Karty debetowe - transakcje kartą rozliczane są natychmiast. Kartą debetową można realizować transakcje do wysokości salda na rachunku bankowym, najczęściej w ramach ustalonego limitu wydatków (dziennego, tygodniowego lub miesięcznego). Karty tego typu są wydawane do rachunków ROR i na nich rozliczane są wszystkie transakcje kartą. Najbardziej popularnymi przedstawicielami tej grupy jest Visa Electron i Maestro (karty płaskie). Karty debetowe mogą mieć również postać kart wypukłych.
Karty charge (inaczej obciążeniowe) - karty powiązane z rachunkiem bankowym, ale bezpośrednio go nie obciążają. Wraz z karta klient otrzymuje określony limit miesięcznych wydatków. Określonego dnia w cyklu miesięcznym bank sumuje wszystkie transakcje kartą i rozlicza je w ciężar rachunku posiadacza. Bank udziela klientowi krótkoterminowego kredytu, który trwa od momentu dokonania transakcji do momentu obciążenia rachunku sumą wszystkich operacji. W zamian klient płaci prowizję od wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (najczęściej w wysokości 1%). Na polskim rynku dostępne są także bezprowizyjne karty obciążeniowe.
Karty kredytowe zwykle nie są powiązane z żadnym rachunkiem. Wydanie karty wiąże się z przyznaniem przez bank linii kredytowej. Jej wielkość jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta (wpływ ma sposób zatrudnienia, zarobki i wiek osoby ubiegającej się o kartę). Posiadacz karty kredytowej może wykonywać transakcje do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Wszystkie operacje rozliczane są natychmiast obniżając wielkość dostępnego limitu. Cechą charakterystyczną kart kredytowych jest grace period, czyli okres odroczenia rozpoczęcia spłaty kredytu. Trwa on od momentu wygenerowania zestawienia za ostatni okres rozliczeniowy do dnia, w którym należy spłacić zadłużenie (w zależności od banku od 14-28 dni). Jeżeli spłacimy całe zadłużenie w terminie, nie zostaną naliczone żadne odsetki. W takim przypadku otrzymujemy od banku bezpłatny kredyt trwający nawet ponad 55 dni.
Więcej o kartach płatniczych w serwisie KartyOnline.net i karty.pl.
Do góry          

6. Co zrobić, gdy sklep nie akceptuje mojej karty ?
Problem dotyczy przede wszystkim kart wirtualnych oraz karty VISA Electron Inteligo. Jeżeli otrzymaliśmy informację o braku akceptacji, skontaktujmy się z bankiem, ewentualnie ze sklepem. Dowiedzmy się jaka była przyczyna odmowy autoryzacji i która strona zawiniła (bank, sklep).
Jeżeli nasze zabiegi nie pomogą, musimy skorzystać z innej karty - najlepiej wypukłej. Rozwiązaniem problemu może być również inna karta wirtualna lub Visa Electron Inteligo. Sklepy, w których nie można płacić eKartą często akceptują Visę Electron Inteligo, i vice versa.
W serwisie e-PŁATNOŚCI znajduje się lista sklepów, które akceptują poszczególne karty.
Do góry          

Kod CVC2 na karcie Eurocard / MasterCard 7. Po wprowadzeniu danych z karty, zostałem poproszony o wprowadzenie kodu CVC2 / CVV2. Co to za kod i gdzie go znaleźć ?
Kod CVV2 / CVC2 to trzy ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej: na pasku, na którym znajduje się nasz podpis (zdjęcie po prawej).
Weryfikacja kodu zwiększa bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w internecie i ogranicza możliwość posługiwania się cudzymi kartami w sieci. Kod obliczany jest na podstawie algorytmu określonego przez organizacje międzynarodowe Visa International (CVV2) i Europay International / MasterCard (CVC2).
Mimo, że kod CVC2 / CVV2 znajduje się na większości kart płatniczych, tylko część sklepów internetowych wymaga jego użycia podczas weryfikacji.
Do góry          

8. Polskie litery i zagraniczne sklepy internetowe ?
Jeżeli w naszym imieniu, nazwisku lub adresie pojawiają się ogonki nie powinniśmy się przejmować.
W przypadku zagranicznych witryn - dane z naszej karty płatniczej wprowadzamy bez polskich liter (zamiast "ą" wpisujemy "a", zamiast "ó": "o"). Podobnie postępujemy z adresem. Jeżeli wystąpią problemy z autoryzacją transakcji - skontaktujmy się z bankiem.
Natomiast w krajowych sklepach należy używać polskie litery.
Do góry          

9. Dodatkowa weryfikacja klienta - serwis poprosił o przefaxowanie ksera karty płatniczej / wyciągu z rachunku / itd.
Niektóre serwisy i sklepy internetowe przeprowadzają weryfikację klienta. Chodzi o sprawdzenie, czy nowy klient jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje oraz czy posługuje się własną kartą. Podesłanie żądanych dokumentów jest warunkiem koniecznym do uzyskania statusu użytkownika serwisu. Dodatkowa weryfikacja jest przeprowadzana podczas rejestracji lub w trakcie użytkowania serwisu. Trochę komplikuje to życie i może narazić nas na dodatkowe koszty.
Niektóre sklepy proszą o przefaxowanie ksera karty płatniczej, kopię wyciągu transakcji kartą ("credit card statement") lub kopie rachunków np. za prąd. Stosowne dokumenty można przefaxować, przesłać zwykłą pocztą lub mailem. Jeżeli posiadamy kartę wirtualną, a serwis poprosi o przesłanie jej ksera mogą pojawić się problemy. Pozostaje poinformować, że posiadamy kartę wirtualną i czekać na sugestie ze strony sklepu.

Część sklepów, w szczególności amerykańskich, przy składaniu pierwszego zamównienia kontaktuje się z bankiem (wystawca karty) w celu zweryfikowania adresu posiadacza karty. Adres podany w banku musi się zgadzać z adresem podanym w serwisie. Taką weryfikacje przeprowadza m.in. DVDPlanet.com. Część sklepów weryfikuje adres przy każdym zamównieniu. To dla nas zła wiadomość. Polskie banki nie udostępniają danych swoich klientów, co w praktyce blokuje nam dostęp do takich sklepów internetowych.

Bardzo ciekawą metodę weryfikacji proponuje PayPal. Po zarejestrowaniu karty płatniczej, serwis obciąża ją kwotą w wysokości 1,95 USD. Z transakcją związany jest pewien czterocyfrowy kod, który znajdzie się w opisie transakcji na wyciągu bankowym:

Transakcje na koncie Inteligo
Transakcja weryfikująca kartę Visa Electron Inteligo: 21 lutego 2002 roku została zaksięgowana operacja z dnia 19 lutego 2002 roku. PayPal obciążył kartę kwotą 1,95 USD (8,26 PLN w przeliczeniu na złotówki). Czterocyfrowy kod, którego wymaga od nas serwis, został zaznaczony na czerwono.

Po zalogowaniu się na konto w PayPal'u i podaniu właściwego kodu - karta zostaje potwierdzona. Ściągnięta kwota 1,95 USD znajduje się na naszym koncie w serwisie i może zostać użyta do wirtualnych płatności. Szerzej o serwisie PayPal.

Podobny sposób weryfikacji stosuje australijski Family Boxoffice. Nasze pierwsze zamównienie jest rozbijane na dwie kwoty. Aby zweryfikować kartę należy podać kwoty obu transakcji. Potrzebne informacje odnajdziemy na wyciągu z operacjami kartą (chodzi o kwotę transakcji w dolarach australijskich, a nie w złotych !). Podobnie jak w przypadku obciążenia przez PayPal może minąć kilka dni zanim transakcja zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub rachunku karty. Szczegółowy opis weryfikacji na stronie Family Boxoffice

Do góry          

10. Ile wynoszą koszty przesyłki ? Ile trwa oczekiwanie na zakupiony towar ?
Koszty przesyłki do Polski różnią się w zależności od sklepu, kraju i rodzaju kupowanych rzeczy. Najdroższa jest przesyłka ze Stanów (opłaty w Amazon.com). Paradoksalnie, najniższe koszty przesyłki są z Australii, czyli kontynentu połóżonego najdalej - dokładnie po przeciwnej stronie globu. Przykładowo przesyłka jednej płyty DVD kosztuje zaledwie 11 PLN (opłaty w EzyDVD).
Informacje o kosztach przesyłki znajdziemy najczęściej w dziale "Help", "FAQ" lub "Shipping". Pamiętajmy, że szukamy informacji o przesyłkach zagranicznych ("International Shipping" lub "International Orders").
Koszty wysyłki składają się często z dwóch elementów (m.in. w Amazon.com) - jednorazowego kosztu za wysyłkę (stawka "Per Shipment") oraz kosztu dodatkowego za każdy kupiony przedmiot (stawka "Per Item").

Przybliżony czas oczekiwania na przesyłkę lotniczą
Przesyłka z USA 7-14 dni
Przesyłka z Australii5-12 dni
Przesyłka z Europy2-7 dni

Do góry          

11. Transakcja bez mojej wiedzy. Co robić, gdy ktoś użył mojej karty ?
Takie sytuacje nie zdarzają się często, ale... lepiej dmuchać na zimne. Stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i wykorzystując metodę wirtualnego portfela skutecznie eliminujemy ryzyko. Niestety nie mamy wpływu na użycie danych karty przez nieuczciwego pracownika tradycyjnego sklepu.

Powinniśmy dokładnie analizować miesięczne wyciągi nadsyłane przez bank. Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie bankowego serwisu SMS (po każdej transakcji kartą otrzymamy stosowną informację). Jeżeli stwierdzimy, że dana transakcja została przeprowadzona bez naszej wiedzy, należy natychmiast zastrzec kartę ! Najlepiej skontaktować się telefonicznie z bankiem, który ją wydał. Odpowiednie numery telefonów znajdują się na stronach banków.
Szerzej o zastrzeganiu kart w FAQ'u grupy dyskusyjnej pl.biznes.banki
Do góry          

12. W którym banku są najtańsze przelewy zgraniczne ?
Odpowiedź znajdziesz na tej stronie. Zestawienie uwzględnia koszty przelewów w 12 bankach.
Do góry          

13. Nie daj się oszukać na eBay
Oszustwom na aukcjach internetowych poświęciłem odrębny dział "Bezpieczeństwo". Zapraszam do lektury.Autor e-Płatności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie.
Wszelkie symbole i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Zostały zamieszczone w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.