e-PŁATNOŚCI    
Strona główna Dodaj do Ulubionych Napisz do autora
 
   
Polecane serwisy Forum Archiwum  
 
 
Sklepy internetowe Aukcje internetowe FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania eBay Bezpieczeństwo Wirtualne płatności Karty wirtualne
 
   
FAQ - Przelewy zagraniczne  
 

Przelew zagraniczny (inaczej zwany: polecenie wypłaty za granicę) to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Dla nas, miłośników zakupów w internecie, jest to jedna z możliwych form płatności. Niekoniecznie najtańsza, najszybsza i najprostsza. Wszystko zależy w jakim kraju kupujemy, od kogo i za ile.

PRZELEWY W EURO DO KRAJÓW UE
Przelewy SEPA (ang.: Single Euro Payments Area) to inicjatywa ogólnoeuropejska, która ma na celu maksymalne uproszczenie transferu środków pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, księstwa Liechtenstein i Szwajcarii.
Przelewy SEPA są tanie, kosztują w granicach 0-10 zł. Pieniądze idą bezpośrednio do banku odbiorcy, by mogły znaleźć się w nim już następnego dnia roboczego po wysłaniu. Co niezwykle istotne, odbiorca przelewu otrzyma całą wysłaną kwotę (nie ma kosztów banków pośredniczących).

Żeby płatność została wysłana poprzez SEPA musi spełnić wszystkie wymienione niżej kryteria:
- walutą transakcji jest EURO,
- kraj odbiorcy przelewu (beneficjenta) należy do Unii Europejskiej lub jest to Norwegia, Islandia, księstwo Lichtenstein lub Szwajcaria,
- bank beneficjenta jest uczestnikiem systemu SEPA, co można sprawdzić tutaj lub tutaj,
- podano prawidłowy kod SWIFT (inaczej BIC) banku beneficjenta,
- podano prawidłowy rachunek beneficjenta w formacie IBAN,
- wybrano tryb zwykły płatności (a nie pilny lub ekspres) - w formatkach przelewów SEPA w bankach ta opcja jest zwykle ustawiana automatycznie,
- wskazano opcję kosztową SHA (opisane niżej) - w formatkach przelewów SEPA w bankach ta opcja jest zwykle ustawiana automatycznie.

Od powyższych warunków nie ma odstępstw! W przypadku niespełnienia nawet jednego z nich, płatność nie zostanie zakwalifikowana do SEPA i zapłacimy za nią tak, jak za każdą standardową płatność zagraniczną - czyli przynajmniej 3 razy więcej.

PRZELEWY W INNYCH WALUTACH DO KRAJÓW POZA UE
Przelewy są realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT. W dużym uproszczeniu - zlecenie przelewu złożone przez nas w banku jest kierowane do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje instrukcje płatniczą (polecenie wypłaty) do banku odbiorcy (beneficjenta). Na drodze między bankiem zleceniodawcy, a bankiem odbiorcy może wystąpić kilka banków pośredniczących. Każdy z nich może pobrać opłatę za pośrednictwo.

Możliwość zaistnienia dodatkowych kosztów jest bardzo istotna, kiedy płacimy za towary kupione na zagranicznych aukcjach lub w sklepach internetowych. Musimy pokryć te koszty. Jeżeli tego nie zrobimy zostaną pobrane z przesyłanej kwoty. Innymi słowy sprzedawca dostanie mniej pieniędzy.

Sposób rozliczenia kosztów jest ustalany przez zleceniodawcę w momencie składania zlecania przelewu zagranicznego. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów:
- OUR (nasze) - wszystkie koszty ponosi zleceniodawca przelewu. Odbiorca otrzymuje przelew o wartości, która została wskazana na zleceniu.
- SHA (dzielone) - koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o ewentualne koszty banków pośredniczących.
- BEN (odbiorca) - wszystkie koszty ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o koszty banku zleceniodawcy oraz ewentualne koszty banków pośredniczących.

Płacąc za towary nabyte na za granicą zwykle wskazujemy opcję OUR (najlepiej uzgodnić to ze sprzedawcą) tzn. ponosimy koszty naszego banku (bank zleceniodawcy) oraz ewentualne koszty banków pośredniczących. Koszt przelewu zagranicznego zostanie pobrany w momencie złożenia zlecenia. Rozliczenie kosztów banków pośredniczących może odbyć się na dwa sposoby. Bank obciąży nas opłatą przy składania zlecenia (ryczałt lub dodatkowa prowizja procentowa od kwoty przelewu) lub już po rozliczeniu transakcji i otrzymaniu stosownych informacji z banków zagranicznych. Drugi wariant jest korzystniejszy. Pokrywamy faktyczne prowizje banków pośredniczących (jeżeli w ogóle wystąpią).

Zlecając przelew zagraniczny należy podać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN (kraje europejskie) oraz kod SWIFT (BIC) banku odbiorcy. W ten sposób można obniżyć lub całkowicie wyeliminować koszty banków pośredniczących. Pamiętajmy również o podaniu tytułu płatności.

Do góry          

Poniżej porównanie kosztów przelewów zagranicznych w 13 bankach - przelewów w EUR oraz o wartości do 1.000 USD. W przypadku tego drugiego przyjąłem, że zostanie zlecony z klauzulą SHA (koszty dzielone, pokrywamy wyłącznie koszty naszego banku) oraz OUR (pokrywamy koszty naszego banku i banków pośredniczących).

Nazwa banku Koszt przelewu w EUR
(system SEPA)
Koszt przelewu zagranicznego w innej walucie niż EUR
(koszty SHA)
Dodatkowe opłaty jeżeli zleceniodawca pokrywa koszty banków pośredniczących
(koszty OUR)
Koszt przelewu o wartości
do 1000 USD
(SHA)
Koszt przelewu o wartości
do 1000 USD
(OUR)
Alior Bank 0 PLN
(Konto Wyższej Jakości)
0 PLN
(Konto Wyższej Jakości)
0 PLN
(Konto Wyższej Jakości)
0 PLN 0 PLN
5 PLN 30 PLN 70 PLN 30 PLN 100 PLN
Bank BPH 10 PLN 60 PLN koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
60 PLN 60 PLN + koszty innych banków
BZ WBK 10 PLN 25 PLN
lub
0,25%
min. 40 PLN, max. 250 PLN
w zależności od kwoty:
40 PLN dla kwoty do 1000 EUR lub 90 PLN powyżej 1000 EUR
25 PLN
lub
40 PLN
65 PLN
lub
80 PLN
BGŻ 0 PLN
(Konto bardzo osobiste)
lub
8 PLN
0,20%
min. 15 PLN, max. 150 PLN
80 PLN 15 PLN 95 PLN
BNP Paribas 10 PLN 0,20% kwoty przelewu
min. 30 PLN, max. 200 PLN
0,15% kwoty przelewu
min. 50 PLN, max. 400 PLN
30 PLN 80 PLN
Citibank 0 PLN
lub
5 PLN
(w zależności od rodzaju konta)
0 PLN
lub
0,25% lub 0,50% kwoty przelewu
min. 10 PLN, max. 100 PLN
(w zależności od rodzaju konta)
70 PLN 0 PLN
lub
10 PLN
lub
15 PLN
70 PLN
lub
80 PLN
lub
85 PLN
ING 5 PLN 40 PLN koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
40 PLN 40 PLN + koszty innych banków
Inteligo 8 PLN 50 PLN 80 PLN 50 PLN 130 PLN
mBank 5 PLN 0,25% kwoty przelewu
min. 20 PLN, max. 200 PLN
+5 PLN - koszt komunikatu SWIFT
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
30 PLN 30 PLN + koszty innych banków
Millennium 5 PLN 0,5% kwoty przelewu
min. 20 PLN, max. 125 PLN
60 PLN 20 PLN 80 PLN
Pekao SA 9,90 PLN 0,5% kwoty przelewu
min. 30 PLN, max. 250 PLN,
+22 PLN - koszt komunikatu SWIFT
0,2% kwoty przelewu
min. 50 PLN, max. 450 PLN
(przelewy poza UE w walutach innych niż USD)

lub
100 PLN
(przelewy w USD)
52 PLN 152 PLN
PKO BP SA 8 PLN 0,15% kwoty przelewu
min. 25 PLN, max. 130 PLN
80 PLN 25 PLN 105 PLN
Raiffeisen 5 PLN 35 PLN
lub
20 PLN
(konto Premium)
40 PLN 35 PLN
lub
20 PLN
75 PLN
lub
60 PLN
Dane z 19.06.2014
Przyjęty kurs wymiany USDPLN: 3 zł
    - kolorem oznaczyłem najtańsze oferty

Do góry          
KOMENTARZE:
Do góry          

Autor e-Płatności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie.
Wszelkie symbole i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Zostały zamieszczone w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.