e-PŁATNOŚCI    
Strona główna Dodaj do Ulubionych Napisz do autora
 
   
Polecane serwisy Forum Archiwum  
 
 
Sklepy internetowe Aukcje internetowe FAQ, czyli odpowiedzi na bardzo ważne pytania eBay Bezpieczeństwo Wirtualne płatności Karty wirtualne
 
   
FAQ - Przelewy zagraniczne  
 

Przelew zagraniczny (inaczej zwany: polecenie wypłaty za granicę) to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Dla nas, miłośników zakupów w internecie, jest to jedna z form płatności. Niekoniecznie najtańsza, najszybsza i najprostsza. Wszystko zależy w jakim kraju kupujemy, od kogo i za ile.

Przelewy są realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT. W dużym uproszczeniu - zlecenie przelewu złożone przez nas w banku jest kierowane do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje instrukcje płatniczą (polecenie wypłaty) do banku odbiorcy (beneficjenta). Na drodze między bankiem zleceniodawcy, a bankiem odbiorcy może wystąpić kilka banków pośredniczących. Każdy z nich może pobrać opłatę za pośrednictwo.

Możliwość zaistnienia dodatkowych kosztów jest bardzo istotna, kiedy płacimy za towary kupione na zagranicznych aukcjach lub w sklepach internetowych. Musimy pokryć te koszty. Jeżeli tego nie zrobimy zostaną pobrane z przesyłanej kwoty. Innymi słowy sprzedawca dostanie mniej pieniędzy.

Sposób rozliczenia kosztów jest ustalany przez zleceniodawcę w momencie składania zlecania przelewu zagranicznego. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów:
- OUR (nasze) - wszystkie koszty ponosi zleceniodawca przelewu. Odbiorca otrzymuje przelew o wartości, która została wskazana na zleceniu.
- SHA (dzielone) - koszty banku zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o ewentualne koszty banków pośredniczących.
- BEN (odbiorca) - wszystkie koszty ponosi odbiorca przelewu. Kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca zostanie pomniejszona o koszty banku zleceniodawcy oraz ewentualne koszty banków pośredniczących.

Płacąc za towary nabyte na aukcjach lub w sklepach internetowych wskazujemy opcję OUR tzn. poniesiemy koszty naszego banku (bank zleceniodawcy) oraz ewentualne koszty banków pośredniczących. Koszt przelewu zagranicznego zostanie pobrany w momencie złożenia zlecenia. Rozliczenie kosztów banków pośredniczących może odbyć się na dwa sposoby. Bank obciąży nas opłatą przy składania zlecenia (ryczałt lub dodatkowa prowizja procentowa od kwoty przelewu) lub już po rozliczeniu transakcji i otrzymaniu stosownych informacji z banków zagranicznych. Drugi wariant jest korzystniejszy. Pokrywamy faktyczne prowizje banków pośredniczących (jeżeli w ogóle wystąpią).

Do góry          

Poniżej - porównanie kosztów przelewów zagranicznych w 12 bankach oraz kosztów przykładowego przelewu o wartości do 1.000 EUR. Przyjąłem, że przelew zostanie zlecony z klauzulą SHA (koszty dzielone, pokrywamy wyłącznie koszty naszego banku) oraz OUR (pokrywamy koszty naszego banku i banków pośredniczących).

Nazwa banku Koszt przelewu zagranicznego
(SHA)
Dodatkowe opłaty jeżeli zleceniodawca pokrywa koszty banków pośredniczących
(OUR)
Koszt przelewu o wartości
do 1000 EUR
(SHA)
Koszt przelewu o wartości
do 1000 EUR
(OUR)
Przelewy
zagr.
przez
internet
Bank BPH 65 PLN - przelew zlecony przez internet,
70 PLN - przelew zlecony w oddziale
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
65-70 PLN 65-70 PLN + koszty innych banków tak
BZ WBK 0,2% kwoty przelewu
(min. 9,50 PLN, max. 180 PLN)
Polecam kalkulator kosztów przelewów
od ok. 20 do 100 PLN
(w zależności od kwoty i waluty:
5 lub 25 EUR, 30 USD, 12 GBP, itd.)
9,50 PLN ok. 30 PLN tak
Citibank bez opłat przez Citibank Online
1,0% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 200 PLN)
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
bez opłat
(przez Citibank Online)
tylko koszty innych banków tak
Fortis Bank 0,275% kwoty przelewu
(min. 60 PLN, max. 200 PLN)
0,15% kwoty przelewu
(min. 50 PLN, max. 400 PLN)
60 PLN 110 PLN tak
Inteligo brak możliwości
Kredyt Bank standardowo 0,25% kwoty przelewu
(min. 40 PLN max. 250 PLN), ale
10 PLN(1) - przelewy do UE w EUR,
25 PLN(1) - do UE w innej walucie,
25 PLN(1) - poza UE w dow. walucie
40 PLN
(do 1000 EUR)
90 PLN
(powyżej 1000 EUR)
40 PLN
(standardowo)
10 PLN(1)
(w EUR do UE)
25 PLN(1)
(nie w EUR do UE,
lub poza UE)
80 PLN
(standardowo)
50 PLN(1)
(w EUR do UE)
65 PLN(1)
(nie w EUR do UE,
lub poza UE)
tak
mBank 0,25% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 200 PLN) ,
5 PLN - koszt komunikatu SWIFT
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
25 PLN 25 PLN + koszty innych banków tak
Bank Millennium przelewy EUR na terenie UE:
9,5 PLN - do 250 EUR,
18 PLN - od 250-2000 EUR
30 PLN - od 2000-12500 EUR
pozostałe: 0,5% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 125 PLN),
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
+ 30 PLN
20 PLN
(standardowo)
18 PLN
(w EUR do UE)
50 PLN + koszty innych banków tak
MultiBank 0,35% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 200 PLN) ,
1 PLN - złożenie zlecenia przelewu,
5 PLN - koszt komunikatu SWIFT
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
26 PLN 26 PLN + koszty innych banków tak
Nordea Bank 0,25% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 200 PLN),
10 PLN - koszt komunikatu SWIFT
koszty innych banków
(jeżeli wystąpią)
30 PLN 30 PLN + koszty innych banków tak
Pekao SA 0,25%-0,5% kwoty przelewu
(min. 30 PLN, max. 250 PLN)
16 PLN
(przelewy w EUR w obrębie UE) ,
0,2% kwoty przelewu
(min. 50 PLN, max. 450 PLN,
przelewy w EUR i innych walutach poza UE)
,
80 PLN
(przelewy w USD)
30 PLN 46 PLN
(przelewy w EUR w obrębie UE) ,
80 PLN
(przelewy w EUR i innych walutach poza UE),
110 PLN
(przelewy w USD)
-
PKO BP SA 25 PLN - w EUR (do 50.000 EUR)
pozostałe: 0,2% kwoty przelewu
(min. 20 PLN, max. 180 PLN),
10 PLN - koszt komunikatu SWIFT
60 PLN
(przelewy do 50.000 EUR),
80 PLN
(przelewy powyżej 50.000 EUR lub w innych walutach)
25 PLN
(w EUR),
30 PLN
(inne waluty)
85 PLN
(w EUR),
110 PLN
(inne waluty)
tak
US-Transfer:
60 PLN - do 5.000 USD
140 PLN - od 5000 do 10.000 USD
NIE TRZEBA MIEĆ U NICH KONTA
brak 60 PLN
(przelew do USA)
60 PLN
(przelew do USA)
-
Dane z 23.06.2007
(1) - tylko płatności spełniające warunki STP (Straight Through Processing) tj. płatności zawierające numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, kod BIC (SWIFT) banku odbiorcy oraz wskazaną opcję kosztów SHA (dzielone). Dodatkowo wartość przelewu nie może być większa niż 12.500 euro
    - kolorem oznaczyłem najtańsze oferty

Na koniec kilka uwag.

Zlecając przelew zagraniczny należy podać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN oraz kod SWIFT (BIC) banku odbiorcy. W ten sposób można obniżyć lub całkowicie wyeliminować koszty banków pośredniczących. Niestety system IBAN obowiązuje jedynie w krajach europejskich. Pamiętajmy również o podaniu tytułu płatności.

Polecenia wypłaty za granicę są realizowane przez banki z datą waluty SPOT (dwudniowa data waluty), tj. drugiego dnia licząc od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia i przy założeniu, że zlecenie zostało złożone przed godziną 13:00 (najczęściej, zalecam kontakt z bankiem). Zlecenia złożone po godzinie 13:00 są traktowane jako złożone w dniu następnym.
Tłumacząc "na polski": przelew zagraniczny złożony w poniedziałek do godziny 13:00 zostanie fizycznie wysłany w środę. Przelew złożony w poniedziałek po godzinie 13:00 zostanie wysłany dopiero w czwartek.

Bank może naliczyć inne opłaty np. za brak podanego numeru IBAN, za nadanie priorytetu (pilny, express), itd. Szczegółowe informacje znajdziecie w tabelach opłat poszczególnych banków.

Do góry          

Autor e-Płatności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie.
Wszelkie symbole i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Zostały zamieszczone w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.